Winkelwagen

De ontwikkeling van kinderen - Onze bedrijfsdoelstelling


De ontwikkeling van kinderen - Onze bedrijfsdoelstelling

De doelstelling van ons bedrijf is:
"het aanbieden van hulpmiddelen aan particulieren en professionals zodat kinderen zich spelenderwijs en met veel plezier kunnen ontwikkelen”.

Wij onderkennen bij de ontwikkeling van kinderen vier belangrijk te ontwikkelen gebieden:
Cognitieve ontwikkeling/de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens;
Motorische en zintuiglijke ontwikkeling;
Sociale vaardigheden;
Creativiteit.

In het onderstaande zullen wij in gaan op de vaardigheden die horen bij deze gebieden.

Cognitieve ontwikkeling
Bij de cognitieve ontwikkeling gaat het om de ontwikkeling van kennis. Taalontwikkeling, rekenvaardigheid, kleurherkenning maar ook kennis over algemene zaken als het weer, de aarde en de dieren op onze aarde horen tot dit gebied.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
De motorische ontwikkeling heeft zowel betrekking op de grove motoriek zoals lopen, fietsen en zwemmen, waarbij het hele lichaam is betrokken, als de fijne motoriek zoals schrijven, tekenen en knippen waarbij slechts een deel van het lichaam betrokken is. De zintuiglijke ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van het waarnemingsvermogen van de kinderen zoals ruiken, voelen, horen en zien.

Sociale vaardigheden
De ontwikkeling van sociale vaardigheden heeft naast het besef dat de mens deel uitmaakt van een groter (sociaal) geheel te maken met het vermogen om te kunnen communiceren, inleven in anderen en samenwerken met anderen.

Creativiteit
Speelgoed kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de creativiteit van de kinderen. Zo bieden wij diverse constructiematerialen aan waarbij de kinderen hun creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan.

Het Puzzelwarenhuis
Vanuit het puzzelwarenhuis bieden wij producten aan om bovengenoemde gebieden te helpen ontwikkelen. Zo bieden wij diverse puzzels aan voor diverse leeftijden. Door samen te puzzelen is het mogelijk om de ontwikkeling op drie van de genoemde gebieden te stimuleren.
Wij zullen dit kort toelichten:
Cognitieve ontwikkeling. De door ons gekozen puzzels bevatten afbeeldingen waarmee iets te leren valt. Zo bevat onze "Dierenwereld-puzzel" niet alleen 54 te ontdekken dieren maar vormen deze dieren tezamen de wereldbol. Bovendien zijn de dieren op vorm uitgesneden waardoor ook de vormen van de dieren kunnen worden herkend.
Motorische en zintuiglijke ontwikkeling. De stukken van een puzzel passen precies in elkaar. Door puzzels in te kopen die geschikt zijn voor verschillende leeftijden is het mogelijk om de fijne motoriek in meerdere ontwikkelstadia te stimuleren. Bovendien wordt door het puzzelen de hand-oog co?rdinatie gestimuleerd. Ook de zintuiglijke ontwikkeling wordt geprikkeld. De stukken worden immers door de speler gezien en gevoeld. Daarbij komt dat wij puzzels aanbieden gemaakt van verschillende materialen die ook verschillend voelen.
Sociale vaardigheden. Door samen te puzzelen wordt samenwerken een voorwaarde. Bovendien kan door te praten over de afbeeldingen of de in te voegen stukken de communicatieve vaardigheden worden gestimuleerd.

Uiteraard is het bovenstaande slechts een voorbeeld van wat wij te bieden hebben. Zoals u op onze site kunt zien bieden wij nog diverse andere producten aan die allen één of meerdere ontwikkelgebieden zullen stimuleren. Wij lichten de toepassingsgebieden van de producten zoveel mogelijk toe en streven er naar om dit in de toekomst nog uitgebreider en gebruiksvriendelijker aan te bieden.

Wij hopen met ons aanbod een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen en gaan er van uit dat met onze producten "leerplezier" geen loos begrip is.

Pina & Henk de Vos